Thursday, 20 June 2013

Lexigram - free software to learn Greek / darmowe programy do nauki greckiego

http://lexigram.gr/lexi.png 


Lexigram is giving away the majority of its products for free. :) Check out their software to learn Modern and Ancient Greek. It doesn't have the most modern layout and is written in Greek, but can be a new inspiration to learn together with your teacher. :)

Lexigram udostępnił za darmo większość swoich produktów. Możemy wypróbować ich programy do nauki nowogreckiego i starogreckiego. Strona nie jest najnowocześniejsza i napisana tylko po grecku, ale może być źródłem nowych pomysłów do nauki wraz z Twoim nauczycielem. :)