Monday, 31 March 2014

Free Greek literature online / grecka literatura online za darmoThanks to the Project Gutenberg we can get access to Greek ebooks written by the Greeks from the ancient times till the 20th century. Moreover, you can find there i.a. Shakespeare's works translated into English, so you can start from a book you already know in your mother tongue to make your reading more easy.
Which one will you read first? :)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dzięki Projektowi Gutenberg mamy dostęp do greckich książek , w formie ebooków, napisanych przez greckich autorów od czasów starożytnych po wiek XX. Poza tym, znajdziemy tam także utwory zagranicznych autorów przetłumaczone na grecki. Możemy więc zacząć lekturę np. od "Quo Vadis" Sienkiewicza, aby ułatwić sobie czytanie wybierając znany tekst.
Którą przeczytasz jako pierwszą? :)

No comments:

Post a Comment