Sunday, 20 November 2011

Blog o języku greckim / Blog on Greek language learning

By urozmaicić naszą naukę greckiego:

Pokrewny blog - kopalnia ciekawych linków. :)

Słownik grecko-grecki z rodzinami wyrazów i gramatyka.

To make our Greek language learning more interesting:

A similar blog with lots of interesting links. :)

A Greek monolingual dictionary with wordbuilding examples and a grammar book.

No comments:

Post a Comment