Saturday, 19 November 2011

Greckie zapożyczenia (international Greek borrowings)

W nauce greckiego pomaga znajomość innych języków.
 
Zobacz ile greckich słówek już znasz. :)


To learn Greek it helps if you know other languages. 

Check how many Greek words you already know. :)

No comments:

Post a Comment