Saturday, 10 December 2011

Ćwiczenia / Exercises

Kilka linków do nauki greckiego:

Grecka internetowa biblioteka - źródło bez dna (nie tylko o językach).Strona z licznymi ćwiczeniami.

 
 

Some links to learn Greek:

Greek Internet library - an endless source of information not only about languages.A website with lots of exercises.

No comments:

Post a Comment